Video: Miếng thịt cừu chu du trong bầu khí quyển

  •  
  • 385

Miếng thịt cừu được đặt lên một khinh khí cầu có gắn camera và thiết bị định vị GPS lần đầu tiên bay vào bầu khí quyển ở độ cao 25.000m.

Nhà văn Nikesh Shukla cùng những người bạn thực hiện kế hoạch này với mục đích quảng bá cho một cuốn sách mới có tên "Meatspace". Miếng thịt cừu được lấy từ nhà hàng Punjabiu ở vùng đông bắc London, Anh, sau đó đưa đến khu vực Costwolds và đặt lên khinh khí cầu. Hành trình chu du trong bầu khí quyển kết thúc ở tầng bình lưu, trước khi khinh khí cầu phát nổ.

Theo Vnexpress, Youtube
  • 385

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook