Video mô phỏng vụ phóng tên lửa Falcon Heavy

  • 1.901

Mời các bạn cùng theo dõi video mô phỏng vụ phóng tên lửa  Falcon Heavy:

Cập nhật: 06/04/2011 Theo Youtube
  • 1.901

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook