Video mô phỏng vụ phóng tên lửa Falcon Heavy

  • 1.914

Mời các bạn cùng theo dõi video mô phỏng vụ phóng tên lửa  Falcon Heavy:

Theo Youtube
  • 1.914

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook