Video: Phát minh đột phá ra cây bắt nhện

  •   52
  • 1.343

Đây là cây bắt nhện, được biết với cái tên My Critter Catcher, đặc biệt dành cho những người sợ côn trùng. Tất cả những gì cần làm là chụp chúng lại, bắt gọn chú nhện, sau đó thả chúng ra khỏi nhà.

Cây bắt nhện My Critter Catcher.
Cây bắt nhện My Critter Catcher.

Cập nhật: 15/04/2016 Theo Genk
  • 52
  • 1.343

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook