Video: Quá trình tạo ra móng vuốt của người Sói

  • 6.020

Móng vuốt của người Sói trong phim The Wolfvermine 2013 được sản xuất như thế nào? Mời bàn cùng tham khảo video dưới đây nhé.

Cập nhật: 20/11/2013 Theo Youtube
  • 6.020

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook