Video: Linh cẩu bỏ mạng khi cố gắng cướp mồi của "lãnh chúa vùng đồng cỏ"

  •  
  • 12.635

Mùi thịt trâu đã khiến những con linh cẩu trở nên liều lĩnh hơn và quyết định tấn công bầy sư tử để cướp mồi. Tuy nhiên, hành động này chẳng những không giúp chúng có được bữa ăn, mà còn mất một thành viên.

Cập nhật: 16/09/2021 Theo Tiền Phong
  • 12.635

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook