Video: Robot chơi piano

  • 524

Với tên gọi Teotronico, đây là robot duy nhất trên thế giới có khả năng làm tất cả những việc trên cùng một lúc. Đồng thời nó có thể tự đánh giá được khả năng âm nhạc của mình.

Xem video:

Cập nhật: 19/10/2011 Theo Youtube
  • 524

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook