Video: Tơ nhện tổng hợp tiết kiệm năng lượng gấp 1.000 lần sợi nhựa

  •  
  • 334
Cập nhật: 06/07/2021 Theo VNE
  • 334