Video vệ tinh UARS rơi xuống trái đất (1)

  • 1.395

Một số mảnh vỡ của vệ tinh UARS rơi xuống Trái Đất đã được quan sát thấy tại Texas và California (Mỹ) và Ý.

Xem video:

Cập nhật: 26/09/2011 Theo Youtube
  • 1.395

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook