Video: Xem đại bàng săn máy bay

  • 2.353

Đại bàng đã tìm mọi cách vồ chộp một chiếc máy bay điều khiển trên không, do nhầm lẫn vật thể này là con mồi tiềm năng. Tuy nhiên, đại bàng về sau cũng nản chí và bỏ cuộc.

Cập nhật: 08/10/2013 Theo Vietnamnet, Youtube
  • 2.353

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook