Video: Xem lợn rừng dũng mãnh đấu 2 sư tử

  • 2,48
  • 10.298

Săn lợn rừng không bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với những con sư tử mới trưởng thành. Lợn rừng có sức mạnh và 2 chiếc răng nanh dài vô cùng nguy hiểm.

Cập nhật: 27/01/2014 Theo Vietnamnet, Youtube
  • 2,3758
  • 10.298

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook