Video: Xem lợn rừng dũng mãnh đấu 2 sư tử

  •   2,79
  • 10.529

Săn lợn rừng không bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với những con sư tử mới trưởng thành. Lợn rừng có sức mạnh và 2 chiếc răng nanh dài vô cùng nguy hiểm.

Theo Vietnamnet, Youtube
  • 2,79
  • 10.529

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook