Video: Xem trâu rừng bủa vây giày xéo đàn sư tử

  •   3,166
  • 45.655

Sư tử vốn thường xuyên săn đuổi những con trâu rừng đơn độc. Nhưng khi trâu rừng có cả đàn, chúng cũng quay lại tấn công đến chết những con sư tử con mà sư tử mẹ cũng đành bất lực.

Theo Vietnamnet, youtube
  • 3,166
  • 45.655