Video: Xem trâu rừng bủa vây giày xéo đàn sư tử

  • 3,166
  • 44.684

Sư tử vốn thường xuyên săn đuổi những con trâu rừng đơn độc. Nhưng khi trâu rừng có cả đàn, chúng cũng quay lại tấn công đến chết những con sư tử con mà sư tử mẹ cũng đành bất lực.

Cập nhật: 21/03/2013 Theo Vietnamnet, youtube
  • 3,1060606060606166
  • 44.684

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook