Video

  • Video: Máy rửa bát hoạt động thế nào? Video: Máy rửa bát hoạt động thế nào?
    Về cơ bản, máy rửa bát (hay máy rửa chén) là một con robot rửa chén đĩa. Ta chỉ việc bỏ bát đĩa bẩn, thêm chất tẩy rửa, thiết lập chu trình rửa thích hợp cho máy và nhấn nút.