Việt Nam sẽ đón siêu trăng vào thời điểm nào trong năm 2018?

  • 898

Năm 2017 chỉ có duy nhất một siêu trăng, nhưng đến năm 2018 sẽ có đến 2 siêu trăng. Dựa trên thực tế, hai trăng tròn tiếp theo xuất hiện vào tháng 1/2018 - sẽ là siêu trăng. Vậy Việt Nam sẽ đón siêu trăng vào thời điểm nào?

Khi nào siêu trăng tiếp theo sẽ xuất hiện?

Theo định nghĩa của nhà chiêm tinh Richard Nolle, trăng non (New Moon) hay trăng tròn (Full Moon) đã di chuyển đến khoảng cách 362.146km (225.027 dặm) của Trái đất, được đo từ trung tâm của Mặt trăng và Trái đất, để được coi là siêu trăng.

Ngày 2/1/2018, chúng ta sẽ lại được đón siêu trăng.
Ngày 2/1/2018, chúng ta sẽ lại được đón siêu trăng.

Dựa theo định nghĩa này, năm 2017 chỉ có duy nhất một siêu trăng, trăng tròn tháng 12. Siêu trăng ngày 3/12/2017 là siêu trăng đầu tiên trong ba siêu trăng. Hai trăng tròn tháng Giêng năm 2018 - sẽ xuất hiện vào ngày 02 và ngày 31/1 - cũng được coi là siêu trăng. Như trường hợp đặc biệt, đó là siêu trăng thứ hai trong số ba siêu trăng hoàn toàn trùng với thời gian Mặt trăng ở tại vị trí cực cận (điểm Mặt trăng gần Trái đất nhất trong tháng đó). Vì vậy, trong chuỗi ba siêu trăng này, siêu trăng ngày 2/1/2018 sẽ xuất hiện tại vị trí gần nhất và lớn nhất.

  • Khoảng cách trăng tròn (diễn ra vào lúc 15:47 UTC, ngày 3/12/2017): 357.987km. Khoảng cách vị trí cực cận trên Mặt Trăng (diễn ra vào lúc 08:42 UTC, ngày 4/12/2017): 357.492km.
  • Khoảng cách trăng tròn (diễn ra vào lúc 02:24 UTC, ngày 2/1/2018 ): 356.846 km. Khoảng cách vị trí cực cận trên Mặt Trăng (diễn ra vào lúc 21:54 UTC, ngày 1/1/2018 ): 356.565km.
  • Khoảng cách trăng tròn (diễn ra vào lúc 13:27 UTC, ngày31/1/2018): 360.199km. Khoảng cách vị trí cực cận trên Mặt Trăng (diễn ra vào lúc 9:54 UTC, ngày 30 /1/2018): 358.995km.

Một số người sẽ gọi trăng tròn xuất hiện vào ngày 31/1/2018 là Blue Moon - Trăng Xanh (một khái niệm trong thế giới phương Tây chỉ hiện tượng trăng tròn không ăn khớp với một tháng dương lịch. Thông thường một năm dương lịch có mười hai lần trăng tròn, tương đương mỗi tháng có một lần trăng tròn) bởi vì đây là lần thứ hai xuất hiện trăng tròn trong cùng một tháng.

Chúng ta có thể mong đợi siêu trăng trong phần ba kế tiếp tái diễn sau 14 tháng âm lịch (14 lần trăng tròn). Nhân đây, 14 tháng âm lịch đại diện cho khoảng thời gian 1 năm, 1 tháng và 18 ngày. Vào năm 2019, siêu trăng thứ hai trong ba siêu trăng sẽ xuất hiện - là siêu trăng gần nhất và lớn nhất.

Siêu trăng trông như thế nào?

Hầu hết các nhà thiên văn học đều cho rằng bạn không thể phát hiện ra bất kỳ sự khác biệt nào bằng mắt thường giữa một siêu trăng và bất kỳ mặt trăng bình thường nào, mặc dù một số nhà quan sát lại nói rằng bạn có thể.

Cập nhật: 22/12/2017 Theo Nga Bui (QTM)
  • 898

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook