Virus cũng biết tự trọng

  • 679

Tự hào vì không nhiễm SARS dù sống trong khu du lịch, một anh chàng khoe:

- Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bị mắc bệnh lây một lần nào.

- Ngay cả virus chúng cũng có lòng tự trọng đấy chứ - Cụ già ngồi gần nói

... !!?

T.H sưu tầm
  • 679

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook