Góc hài hước

  • Trả thù ngày 8/3 Trả thù ngày 8/3
    Bị vợ mắng đúng ngày 8/3 nên John đành nhịn và bỏ ra ngoài đến gần tối mới về nhưng vẫn ấm ức.