Y học - Sức khỏe

Các thông tin mới nhất về y học sức khỏe như y học sức khỏe ăn uống, sức khỏe điều trị, sức khỏe thực phẩm, sức khỏe dinh dưỡng, sức khỏe uống rượu, sức khỏe thuốc, sức khỏe và đời sống, sức khỏe sinh sản

  • Ngộ độc thuốc tê - biến chứng nguy hiểm Ngộ độc thuốc tê - biến chứng nguy hiểm
    Hầu hết trường hợp dùng thuốc tê đều an toàn nếu như kỹ thuật viên tôn trọng các nguyên tắc an toàn như liều sử dụng, phương pháp gây tê, yếu tố cơ địa của từng người bệnh...