Hạnh phúc có được di truyền hay không?

  • 568

Một nghiên cứu mới cho rằng những cảm xúc trong suốt cuộc đời của chúng ta cũng có ảnh hưởng đến con cái.

Tiến sĩ Halabe Bucay cho rằng rất nhiều chất hóa học mà não chúng ta sản sinh ra khi chúng ta trải qua các cảm xúc khác nhau có thể tác động đến tế bào mầm (chính là trứng và tinh trùng), các thế bào này về cơ bản tạo ra thế hệ sau của chúng ta. Những chất hóa học tự nhiên có thể tác động đến con đường mà một số gen cụ thể được biểu hiện trong tế bào mầm, từ đó tác động đến cách thức phát triển của con cái chúng ta.

Trong bài viết công bố trên số ra mới nhất của tạp chí Bioscience Hypotheses, tiến sĩ Alberto Halabe Bucay thuộc Trung tâm nghiên cứu Halabe và Darwich, Mexico cho rằng các hooc-mon và chất hóa học sinh ra từ những cảm xúc hạnh phúc, thất vọng và các trạng thái tinh thần khác có ảnh hưởng tới trứng và tinh trùng, gây ra những biến đổi lâu dài trong những đứa trẻ vào thời điểm chúng được thụ thai. 

Hạnh phúc có được di truyền hay không? Các hooc-mon và chất hóa học phát sinh từ cảm xúc hạnh phúc, thất vọng và các trạng thái tinh thần khác có thể ảnh hưởng đến trứng và tinh trùng, gây ra những biến đổi lâu dài ở con cái chúng ta và thời điểm thụ thai. (Ảnh: iStockphoto/Quavondo Nguyen)

Các chất hóa học ví dụ như endorphin, và thuốc phiện ví dụ như cần sa hay heroin được biết là có tác động đáng kể đối với tinh trùng và trứng, làm biến đổi kiểu gen hoạt động trong đó. Tiến sĩ Halabe Bucay cho biết: “Tất nhiên chúng ta đều biết rằng hành vi của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái, những gen mà đứa trẻ nhận được từ cha mẹ giúp hình thành nên tính cách của đứa trẻ. Nghiên cứu của tôi cho thấy đặc điểm tâm sinh lý của cha mẹ trước thời điểm thụ thai có ảnh hưởng đến gen của con cái”.

Tiến sĩ William Bains, biên tập của tạp chí Bioscience Hypotheses nhận xét: “Đây là một quan điểm hấp dẫn. Chúng tôi muốn công bố nghiên cứu này để xem các nhà khoa học khác nghĩ sao về nó, và liệu họ có thông tin ủng hộ hay bác bỏ nó hay không. Đây chính là nhiệm vụ của tạp chí của chúng tôi nhằm kích thích các cuộc tranh luận xung quanh các quan điểm mới, càng gây chấn động càng tốt”.

Tài liệu tham khảo
Halabe Bucay et al. Endorphins, personality, and inheritance: Establishing the biochemical bases of inheritance. Bioscience Hypotheses, May 7, 2009; DOI: 10.1016/j.bihy.2009.03.003

Cập nhật: 22/05/2009 G2V Star (Theo ScienceDaily)
  • 568

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook