Một số hình ảnh cá voi trắng ở Canada

  • 53
  • 2.635

Cập nhật: 08/08/2006 Theo Treknature.com & một số website khác
  • 53
  • 2.635

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook