aag

  • Cáp APG và AAG khác nhau như thế nào? Cáp APG và AAG khác nhau như thế nào?
    Vì sao việc đưa vào sử dụng tuyến cáp APG lại là tin vui đối với cộng đồng mạng nói chung trên toàn khu vực? Và điểm khác nhau giữa cáp AAG và APG này là gì?