asteroid 2005 YU55

  • Video: Tiểu hành tinh 2005 YU55 Video: Tiểu hành tinh 2005 YU55
    Tại thời điểm gần nhất, thiên thạch asteroid 2005 YU55 ở cách trái đất 324.000km. Space.com cho biết, một thiên thạch lớn cỡ này chưa từng lại gần Trái đất kể từ năm 1976 trở lại đây và sẽ không tái diễn trước năm 2028.