bọ hung ăn phân

  • Bọ xít tự ăn phân để sống sót Bọ xít tự ăn phân để sống sót
    Đây là một trong các trường hợp thú vị về "phân" côn trùng. Ngoài việc ăn phân của bọ xít ra, các loài côn trùng khác còn sử dụng phân của chính chúng cho những mục đích khác nhau.