biến đổi khí hậu

  • Biến đổi giới tính về khí hậu Biến đổi giới tính về khí hậu
    Tình trạng "âm thịnh dương suy" đang đe dọa hơn 200.000 rùa biển xanh ở rạn san hô Great Barrier thuộc Úc - một trong những quần thể rùa biển xanh lớn nhất thế giới.