con culi

  • Trả 2 con Culi về Vườn quốc gia Cúc Phương Trả 2 con Culi về Vườn quốc gia Cúc Phương
    Một hướng dẫn viên du lịch đã quyết định mua Culi ở Lào Cai để trả về Vườn quốc gia Cúc Phương. Chuyên gia Vườn tiếp nhận nhưng cho rằng không nên mua dù với ý định tốt vì sẽ khuyến khích mua bán động vật hiếm...
  • Rắn mẹ đẻ hàng chục rắn con? Rắn mẹ đẻ hàng chục rắn con?
    Loài rắn thường đẻ trứng chứ không đẻ con. Video rắn mẹ đẻ hàng chục con rắn con đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các phương tiện truyền thông xã hội Ấn Độ.