giới hạn băng thông

  • Băng thông Internet tiến đến ngưỡng giới hạn Băng thông Internet tiến đến ngưỡng giới hạn
    "Cơn khát" nội dung của người sử dụng và sự phổ biến của những dịch vụ chia sẻ phim như BitTorrent, YouTube và Joost của Skype khiến đường truyền bị ảnh hưởng đáng kể. Trước tình hình này, các nhà quản lý cơ sở hạ tầng trên thế giới liên tục phải đầu tư n&a