giờ học

  • Tìm ra ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới Tìm ra ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới
    Tiếng Pirarra, thổ ngữ của bộ lạc nguyên thủy hiện chỉ còn khoảng 350 người sống ven dòng sông Maicí, khu vực rừng Amazon thuộc Brazil, là ngôn ngữ khó học nhất trong tổng số gần 2.700 ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới.