hội mesa

  • Lễ hội Halloween Lễ hội Halloween
    Halloween có tên gốc là All Hallows'Eve, có nghĩa là đêm trước Ngày lễ các thánh. "Hallow" là một từ tiếng Anh cổ có nghĩa là "thánh". Tên ngày lễ sau đó được cắt thành Hallowe'en và cuối cùng là Halloween như chúng ta biết ngày nay.
  • Hội chứng kỳ lạ: Cả 5 anh chị em đều đi bằng tứ chi như gấu Hội chứng kỳ lạ: Cả 5 anh chị em đều đi bằng tứ chi như gấu
    Gia đình Ulas được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2005. Họ là người Kurd, sống ở một vùng hẻo lánh ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.