hội mesa

  • Lễ hội Halloween Lễ hội Halloween
    Halloween có tên gốc là All Hallows'Eve, có nghĩa là đêm trước Ngày lễ các thánh. "Hallow" là một từ tiếng Anh cổ có nghĩa là "thánh". Tên ngày lễ sau đó được cắt thành Hallowe'en và cuối cùng là Halloween như chúng ta biết ngày nay.
  • Hội chứng khiến cụ ông trăm tuổi ăn một kilogram bùn mỗi ngày Hội chứng khiến cụ ông trăm tuổi ăn một kilogram bùn mỗi ngày
    Cụ ông 100 tuổi tên Karu Paswan ở bang Jharkhand phía đông Ấn Độ cho biết ông có sở thích ăn bùn từ năm 11 tuổi, International Business Times hôm 20/1 đưa tin.