kỵ binh nặng

  • Kỹ năng thoát nạn khi nhà sập đổ Kỹ năng thoát nạn khi nhà sập đổ
    Cảnh sát khuyên mọi người giữ bình tĩnh, gắng tìm đến nơi an toàn như góc nhà, dưới các đồ vật có tác dụng che chắn. Hãy gõ vào tường để báo vị trí của bạn cho lực lượng ứng cứu.