mặt trăng

  • Lịch sử hình thành Mặt trăng Lịch sử hình thành Mặt trăng
    Sau khi Mặt Trời bắt đầu tỏa sáng, các hành tinh của hệ Mặt Trời bắt đầu hình thành. Nhưng phải mất thêm khoảng hàng trăm triệu năm sau thì Mặt trăng của Trái Đất mới xuất hiện.