ngày nghỉ

  • Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa Ngày của Cha 2017 Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa Ngày của Cha 2017
    Cũng như ngày của mẹ, ngày của cha (Father's Day) là ngày để chúng ta tôn vinh sự hy sinh cao cả của người cha, người đã sinh thành và che chở cho chúng ta. Ngày của Cha năm nay (19/6) là dịp để bạn tỏ lòng thương yêu, kính trọng tới người cha thân yêu của mình.