nghĩa trang asb risseh

  • Thành phố lấy điện từ nghĩa trang Thành phố lấy điện từ nghĩa trang
    Để giải quyết tình trạng thiếu điện, một thành phố tại Tây Ban Nha cho lắp đặt hàng trăm tấm pin năng lượng mặt trời ở nghĩa trang để sản xuất điện.
  • Stonehenge là nghĩa trang hoàng gia? Stonehenge là nghĩa trang hoàng gia?
    AFP dẫn kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy khu di tích Stonehenge bí ẩn của Anh từng là mộ phần của những nhân vật vô cùng quan trọng, có thể là gia đình hoàng gia trị vì thời đó, trong suốt 5 thế kỷ.