quan niệm sai lầm

  • Quan niệm sai lầm về lây nhiễm HIV Quan niệm sai lầm về lây nhiễm HIV
    HIV chỉ tồn tại trong giới đồng tính, thuốc tránh thai có thể chống lại virus này, HIV không thể lây qua tình dục bằng miệng... là những hiểu lầm phổ biến trong cộng đồng.