sao hỏa

  • Tại sao cục nóng điều hoà lại chảy nước? Tại sao cục nóng điều hoà lại chảy nước?
    Điều hòa chảy nước ở cục nóng là một trong những hiện tượng khá phổ biến trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, sự cố này không quá nghiêm trọng nhưng cũng không dễ chịu chút nào cho người sử dụng.