siêu bão

  • Trái Đất từng may mắn thoát siêu bão Mặt Trời Trái Đất từng may mắn thoát siêu bão Mặt Trời
    Trái Đất đã may mắn tránh được một trận bão Mặt Trời mạnh nhất trong vòng 150 năm, đủ khả năng "đưa nền văn minh hiện đại trở về thế kỷ 18".
  • Khi nào gọi là siêu bão? Khi nào gọi là siêu bão?
    Theo qui định của các ban bão Tây Thái Bình Dương (khu vực có VN), khi sức gió không quá 63km/giờ thì người ta gọi đó là áp thấp nhiệt đới (tropical depression).