stephen hawking

  • "Hack" não giáo sư Stephen Hawking "Hack" não giáo sư Stephen Hawking
    Các nhà khoa học tại Stanford (Mỹ) - đứng đầu là tiến sĩ Phillip Low - đang làm việc với giáo sư Stephen Hawking để truy nhập sóng não của ông một cách trực tiếp.