ung thư di căn

  • Thuốc mới có thể ngăn ngừa ung thư di căn Thuốc mới có thể ngăn ngừa ung thư di căn
    Trong khi việc điều trị bệnh cần tiêu diệt các tế bào ung thư, song ngăn chặn sự lan tràn của chúng ra khắp cơ thể - một quá trình được gọi là di căn - cũng quan trọng không kém.