văn hóa ấn độ

  • Thành Fatehpur Sikri - Ấn Độ Thành Fatehpur Sikri - Ấn Độ
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận thành Fatehpur Sikri của Ấn Độ là Di sản văn hóa thế giới năm 1986.