vũ trụ

  • Rác vũ trụ! Rác vũ trụ!
    Khoảng hơn 9.000 mảnh rác vũ trụ từ những phế liệu của vệ tinh, mảnh cách nhiệt trên thân tàu, mảnh vỡ của khoang nhiên liệu....đang trôi nổi trên quỹ đạo bao vây trái đất. Số lượng rác vũ trụ này không ngừng tăng lên, hiện tại dự đoán tổng trọng lượng của
  • Thủ phạm có thể gây ra tia vũ trụ bắn phá Trái đất Thủ phạm có thể gây ra tia vũ trụ bắn phá Trái đất
    Hố đen có thể xé xác sao lùn trắng, tạo ra tia vũ trụ năng lượng cao và các hạt neutrino lao về phía Trái Đất.