Sức khỏe

  • Hít phải khí ozon có hại hay không? Hít phải khí ozon có hại hay không?
    Ozon là một dạng thù hình của oxy (loại khí duy trì sự sống), bản thân nó cũng được sử dụng để khử độc hoa quả và thực phẩm. Tuy nhiên nếu hít phải khí này sẽ tác động xấu đến sức khỏe của bạn.