Thảm cảnh trên Trái Đất sau một tỷ năm nữa

  • 6.788

Sau một tỷ năm, biến động của Mặt Trời sẽ khiến đại dương trên Trái Đất khô cạn, hầu hết các sinh vật sống đều sẽ tuyệt diệt.

Cập nhật: 03/06/2017 Theo vnExpress
  • 6.788

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook