Video: Giới thiệu về robot dạng mắt xích

  • 638

Với nguyên lí gập, các milli-moteins còn có thể kết hợp với những chuỗi mắt xích đứng gần nó để cấu thành một khối to hơn, làm được nhiều việc hơn. Chính vì thế, trên lý thuyết, sản phẩm của đại học MIT có thể biến thành bất kì thứ gì mà người dùng mong muốn, miễn là có đủ số mắt xích cần thiết.

>>> Robot dạng mắt xích có thể tự thay đổi hình dạng

Cập nhật: 08/12/2012 Theo Youtube
  • 638

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook