Video khả năng bật nhảy của cá rivulus

  • 431

Nghiên cứu mới cho hay, trong những ngày trên cạn, loài cá lưỡng cư này thay đổi mang để thở qua da. Tuy nhiên, một phần khả năng sống trên cạn đáng kinh ngạc của chúng là nhờ sức bật nhảy mạnh mẽ.

Cập nhật: 23/07/2013 Theo Infonet, Youtube
  • 431

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook