Video: Kiến trúc tổ kiến như thế nào?

  • 1.750

Đổ nhôm nóng chảy vào tổ kiến, sau đó xúc lên và rửa sạch bạn sẽ thấy được những điều thú vị bên trong, Cùng tham khảo thông qua video dưới đây nhé!

Cập nhật: 12/12/2013 Theo Youtube
  • 1.750

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook