10,4 triệu USD kiểm soát ô nhiễm khu đông dân nghèo

  •  
  • 68

Ảnh: Trần Vũ
Đây là số tiền do Chính phủ Đan Mạch hỗ trợ không hoàn lại cho Việt Nam kiểm soát ô nhiễm tại các khu đông dân nghèo. 

Sáng 8/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức hội thảo khởi động hợp phần "Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo" tại Hà Nội.

Hợp phần này sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận xuất phát từ nhu cầu để nâng cao năng lực ở cấp trung ương và các cơ quan kiểm soát ô nhiễm địa phương với mục đích duy trì chất lượng môi trường ở các khu vực đông dân nghèo.

Theo đó, Chính phủ Đan Mạch khẳng định hỗ trợ không hoàn lại 65 triệu Cua-ron (tương đương 10,4 triệu USD) của hợp phần để hỗ trợ kiểm soát ô nhiễm trong Chiến lược Quốc gia về Bảo vệ Môi trường của Việt Nam.

Theo Đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt Hansen, hợp phần "Kiểm soát ô nhiễm ở các khu vực đông dân nghèo" có khả năng làm sạch một số điểm nóng vì năng lực quản lý của các Sở TN&MT sẽ được tăng cường khi thực hiện hợp phần này.

Kiều Minh

Theo VietNamNet
  • 68

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook