Việt Nam ký kết hợp tác bảo vệ động vật với WSAP

  •  
  • 574

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng và ông Ian Dacre, Giám đốc điều hành Quản lý thiên tai Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đại diện Hiệp hội Bảo vệ Động vật thế giới (WSAP) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Hiệp hội Bảo vệ động vật Thế giới (WSPA).
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Hiệp hội Bảo vệ động vật Thế giới (WSPA).

Tại lễ ký, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, cho biết đây là một trong những chương trình mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp tác với Hiệp hội bảo vệ động vật thế giới được cam kết thực hiện từ năm 2012 đến năm 2016.

Theo biên bản ghi nhớ, các nội dung hợp tác chủ yếu tập trung vào: Hỗ trợ tài chính để những cán bộ nòng cốt của Cục Chăn nuôi tham gia các lớp tập huấn; Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ thú y để tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa cho vật nuôi; Triển khai các hoạt động cứu trợ cần thiết đối với vật nuôi khi có thiên tai xảy ra tại Việt Nam; Hợp tác thực hiện các dự án nghiên cứu phù hợp như thảo luận về xây dựng bản đồ thảm họa đối với vật nuôi…

Cũng tại lễ ký kết, ông Ian Dacre, Giám đốc điều hành Quản lý thiên tai Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết trong quá trình hợp tác, tùy thuộc vào mục tiêu, nhiệm vụ của từng năm, hai bên sẽ thảo luận và thống nhất những hoạt động cụ thể để quản lý thảm họa ở Việt Nam đạt hiệu quả cao.

Theo Vietnam+
  • 574