10 câu nói càng đọc càng thấm của Galileo Galilei - "Cha đẻ của Khoa học hiện đại"

  •   42
  • 10.684

Cùng điểm lại những câu nói thấm thía của nhà khoa học vĩ đại Galileo Galilei, người nổi tiếng với câu nói "Dù sao Trái Đất vẫn quay".

Galileo Galilei (1564-1642) là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học.

Các thành tựu của ông gồm những cải tiến cho kính thiên văn và các quan sát thiên văn sau đó, và ủng hộ Chủ nghĩa Copernicus.

Galileo đã được gọi là: "cha đẻ của việc quan sát thiên văn học hiện đại", "cha đẻ của vật lý hiện đại", "cha đẻ của khoa học", và "cha đẻ của Khoa học hiện đại".

Thiên tài vật lý Stephen Hawking từng nói: "Galileo, có lẽ hơn bất kỳ một người riêng biệt nào, chịu trách nhiệm về sự khai sinh khoa học hiện đại".

Galileo Galilei
"Dù sao Trái đất vẫn quay" là một trong những câu nói nói nổi tiếng nhất của Galileo Galilei.

Dưới đây là 10 câu nói nổi tiếng của nhà khoa học vĩ đại Galileo Galilei.

1. "And yet it moves"

"Dù sao Trái đất vẫn quay".

2. "All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them".

"Mọi sự thật đều dễ hiểu một khi ta đã phát hiện ra; điều quan trọng là phải phát hiện ra nó đã".

3. "We cannot teach people anything; we can only help them discover it within themselves".

"Chúng ta không thể dạy người khác bất cứ thứ gì; chúng ta chỉ có thể hỗ trợ họ tự phát hiện ra điều đó".

4. "The Bible shows the way to go to heaven, not the way the heavens go".

“Kinh thánh hướng dẫn con người đi đến thiên đàng, chứ không phải để mô tả thiên đàng vận hành ra sao".

5. "I have never met a man so ignorant that I couldn't learn something from him".

"Tôi chưa từng gặp một người nào ngu dốt đến mức tôi không thể học được gì từ anh ta".

6. "Where the senses fail us, reason must step in".

"Khi không thể dùng trực giác thì phải dựa vào suy luận".

7. "The Milky Way is nothing else but a mass of innumerable stars planted together in clusters".

"Dải Ngân Hà chỉ là một khối vô số các vì sao đứng thành chùm với nhau".

8. "It is surely harmful to souls to make it a heresy to believe what is proved".

"Thuyết phục một người dị giáo tin vào điều đã được chứng minh quả thực là chuyện tổn hại với tâm hồn".

9. "I think that in the discussion of natural problems we ought to begin not with the Scriptures, but with experiments, and demonstrations".

"Tôi nghĩ rằng khi thảo luận về những vấn đề tự nhiên, chúng ta không thể bắt đầu bằng kinh thánh mà phải bằng thí nghiệm, và chứng cứ".

10. "Who would set a limit to the mind of man? Who would dare assert that we know all there is to be known?"

"Ai có thể đặt giới hạn cho trí tuệ của con người? Ai dám quả quyết rằng chúng ta đã biết mọi thứ trên đời?"

Cập nhật: 12/04/2018 Theo giadinhmoi
  • 42
  • 10.684