Tuổi thọ của các tế bào trong cơ thể

  • 3,84
  • 9.943

Các tế bào trong cơ thể người luôn tự làm mới, thay thế lẫn nhau, với tuổi thọ vài ngày hoặc vài chục năm.

Tế bào gan bị thay đổi sau 300-500 ngày, còn các tế bào da bị thay thế sau 39 ngày.
Tế bào gan bị thay đổi sau 300-500 ngày, còn các tế bào da bị thay thế sau 39 ngày.

Cập nhật: 23/08/2016 Theo VnExpress
  • 3,84
  • 9.943

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook