10 hồ nước đẹp như chốn bồng lai

  • 4,73
  • 3.730

Tờ The Mysterious World vừa bình chọn ra top 10 hồ nước đẹp nhất thế giới. Đứng đầu danh sách này là hồ Melissani Cave ở Hy Lạp.

1. Hồ Melissani Cave (Hy Lạp)

Hồ Melissani Cave (Hy Lạp)

2. Hồ Plitvice (Croatia)

Hồ Plitvice (Croatia)

3. Hồ Peyto (Canada)

Hồ Peyto (Canada)

4. Hồ Baikal (Nga)

Hồ Baikal (Nga)

5. Hồ Năm Hoa (Trung Quốc)

Hồ Năm Hoa (Trung Quốc)

6. Hồ Maligne (Canada)

Hồ Maligne (Canada)

7. Hồ Manasarovar (Tây Tạng)

Hồ Manasarovar (Tây Tạng)

8. Hồ Dal (Ấn Độ)

Hồ Dal (Ấn Độ)

9. Hồ Pehoe (Chile)

Hồ Pehoe (Chile)

10. Hồ Matheson (New Zealand)

Hồ Matheson

Cập nhật: 22/03/2016 Theo Dân Việt
  • 4,666666666666673
  • 3.730

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook