3+2 =

  •   4,18
  • 1.569

Con bị điểm 2 môn toán, bố tức lắm, hỏi:

- Mày trả lời thế nào mà lại bị điểm 2..?!

- Cô giáo hỏi con: 2 cộng 3 bằng mấy..?! Con trả lời: bằng 5.

- Thế thì có gì sai..?!

- Sau đó cô lại hỏi: thế 3 cộng 2 bằng mấy..?!

Bố quát:

- Thế thì khác đếch gì..?!

- Con cũng trả lời thế...!

Sưu tầm
  • 4,18
  • 1.569

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook