Bắc cực đang nóng lên: lợi...hại...

  •   2,33
  • 1.594

Việc khí hậu đang nóng lên có hại mà cũng có lợi. Bắc cực bị tăng nhiệt độ gây lụt lội ở nhiều vùng, nhấn chìm nhiều vùng ven biển, các thành phố đồ sộ (thậm chí là thủ đô nhiều nước), các vùng đất trồng trọt quan trọng và phì nhiêu…

Thế nhưng hiện tượng này cũng mở ra nhiều khả năng mới về giao thông vận tải, thương mại, khai thác tài nguyên thiên nhiên, đồng thời buộc phải soạn thảo những điều luật quốc tế mới về phân chia các vùng cực, bảo đảm duy trì được tính độc đáo của Thiên nhiên và quản lý một cách hiệu quả môi trường biển Bắc cực. Đó là nội dung một bản báo cáo của Quỹ thiên nhiên hoang dã.

Ông Lasse Gustavsson, giám đốc WWF Thụy Điển phát biểu: “Hiện tượng tan băng ở Bắc cực mở ra một hải phận rất rộng lớn, làm xuất hiện nhiều khả năng mới cho việc buôn bán ở những vùng đất mới mà trước đây không có đường giao thông để tiếp cận. Những gì sẽ xảy ra ở Bắc cực có ý nghĩa sinh thái và kinh tế toàn cầu. Chẳng hạn trên một phần tư lượng cá biển mà châu Âu tiêu thụ được đánh lên từ vùng Bắc cực. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa hề đề cập đến những điều luật quy định vùng đánh cá ở những vùng Bắc cực mà chẳng bao lâu nữa sẽ mở rộng ra”.

Các nhà sinh thái học cho biết rằng khí hậu ở Bắc cực hiện đang thay đổi nhanh chóng hơn bất kỳ nơi nào trên Trái đất. Chúng ta sẽ chứng kiến những biến đổi rất lớn trong vòng vài chục năm tới. Nếu không có những kế hoạch ứng phó, sẽ trở tay không kịp và vô cùng bị động.

Nguồn: Rian.ru

Theo VietNamNet
  • 2,33
  • 1.594

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook