Bí mật khủng khiếp

  •   3,45
  • 2.992

Chú bé bán báo: Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không, ông?

Khách qua đường: Lại đây, tao lấy một tờ. (đọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?

Chú bé bán báo: Đó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.

Sưu tầm
  • 3,45
  • 2.992

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook